Adatvédelmi tájékoztató

A QUAMI Személyzeti Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) személyzeti tanácsadási, munkaerő közvetítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a munkára jelentkezők személyes adatait, kizárólag a munkavállalással kapcsolatos szolgáltatásai teljesítésének céljából (az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-131526/2017.). Hozzájárulása alapján személyes adatait az igényeinek megfelelő állás megtalálásához kapcsolódó kiválasztási eljárás keretében az Ön által pályázóként benyújtott álláspályázatot, illetve az annak részeként megküldött személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint a vonatkozó nemzetközi, európai uniós és egyéb hazai jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a személyhez fűződő jogok, különösen az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartásával a jelen tájékoztatóban meghatározott célból kezeli. 

Cégünk csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

A QUAMI Személyzeti Tanácsadó Kft.  minden elvárható módon védi a jelentkezőknek a kezelt személyes adatait.

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó az „ÖNÉLETRAJZ FELTÖLTÉSE” űrlap beküldéséhez kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: a „ÖNÉLETRAJZ FELTÖLTÉSE” űrlap beküldői, potenciális munkavállalók

A kezelt adatok köre: a jelentkezők által az űrlap kitöltésével megadott, a szolgáltatás  teljesítéséhez szükséges adatok, melyek közül a kötelezően megadandó adatokat „*” jelöli. 

Az adatgyűjtés célja: személyzeti tanácsadás, munkaerő közvetítése 

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a JELENTKEZŐ KÉRÉSÉRE, VAGY LEGKÉSŐBB A JELENTKEZÉS BEKÜLDÉSÉTŐL SZÁMÍTOTT 10 ÉV ELTELTÉVEL  törlésre kerülnek.

A jelentkező  díjmentesen  kérelmezheti az adatkezelőnél:

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok naprakész, pontos és hiteles állapotának biztosítása érdekében személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését az adatkezelés időtartama alatt bármikor, indoklás nélkül az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően kérheti. A kezelt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen (cím : 6723 Szeged, Tisza Palota, Felső Tisza-part 31-34. sz. B II/8. sz), telefonon a 62/437-766 számon, vagy e-mailben, a janos.vida@quami.hu e-mail címen  kezdeményezheti. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

A megadott adatokhoz történő hozzáférés, valamint azok módosítása minden esetben díjmentes.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

Az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően az adatkezeléssel összefüggésben Ön a következőkre jogosult:

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)